Komunikacja CSR \

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

W nowych mediach poruszamy się równie pewnie, jak w świecie CSR. Wyróżnia nas to, że w centrum komunikacji, w tym marketingowej, stawiamy społecznie odpowiedzialne praktyki naszych klientów.

Oferujemy kompleksowe działania w następujących obszarach:

  • Komunikacja korporacyjna
  • Media relations
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Media społecznościowe
  • Content marketing
  • Tworzenie platform komunikacji online
  • Opracowywanie merytoryczne i graficzne materiałów komunikacyjnych