Komunikacja CSR \

RAPORTOWANIE SPOŁECZNE, FINANSOWE I ZINTEGROWANE

Raportowanie jest wyrazem transparentności firmy wobec otoczenia. Wspieramy w tworzeniu przejrzystych i zrozumiałych raportów, które trafiają do szerokiego grona odbiorców.

Tworzymy je w oparciu o międzynarodowe wytyczne i standardy, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC. Skupiamy się na treściach precyzyjnie dobranych do potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Wykorzystujemy nowoczesne i niestandardowe formy przekazu. Przykładem naszego innowacyjnego podejścia jest koncepcja raportowania dopasowanego.