O nas \

Jowita Twardowska

Dyrektorka ds. rozwoju
jowita.twardowska@goresponsible.pl

Przez 15 lat związana z koncernem branży paliwowej. Jako dyrektor ds. komunikacji i CSR odpowiadała za działania w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, PR, public affairs, relacji z mediami, organizacji wydarzeń, sponsoringu sportowego i kultury oraz działań firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiadając m.in. za koordynację przygotowania i wdrażania strategii CSR, przygotowywania cyklicznych raportów społecznej odpowiedzialności i raportów zintegrowanych firmy.

Współtworzyła fundację korporacyjną, która koordynowała politykę działań charytatywnych podejmowanych przez grupę kapitałową i pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji, a także Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej klubu siatkówki Trefl Gdańsk, klubu piłki nożnej Lechia Gdańsk, klubu koszykówki żeńskiej Basketball Investments, a obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie (Hotel Mistral Sport).

Inicjator i koordynator m.in. umowy sponsoringowej z PZPN (Sponsor Główny drużyny narodowej), współpracy z Robertem Kubicą (udział w rajdach WRC), Kajetanem Kajetanowiczem (udział w rajdach ERC). Współtwórca programów społeczno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Jest członkiem Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju, podmiotu wspierającego projekty w zakresie partnerstwa międzysektorowego, należy do grupy roboczej ds. strategicznych Zespołu ds. odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju.

Absolwentka Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.