O nas \

Katarzyna Zabratańska

Menadżerka ds. różnorodności
katarzyna.zabratanska@goresponsible.pl

Zawodowo związana z CSR od 2010 r. Pierwsze doświadczenia w tym zakresie zdobywała w największej agendzie ONZ – Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, współkoordynując promocję i wdrożenie inicjatywy Global Compact oraz Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs) w woj. lubelskim, podlaskim i podkarpackim. Przez kilka lat pracowała w LW „Bogdanka” S.A., gdzie odpowiadała za kompleksowe wdrożenie strategii CSR firmy – od komunikowania celów CSR po raportowanie według GRI 4 i IIRC oraz wdrażanie programów wolontariatu pracowniczego.

W latach 2014-2016 była członkinią Zespołu ds. monitorowania trendów CSR w Ministerstwie Gospodarki oraz Zespołu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu (Wizja 2050). Ponadto uczestniczyła w pracach nad transpozycją unijnej dyrektywy o raportowaniu danych niefinansowych oraz zasiadała w Zespole Interesariuszy Zewnętrznych UMCS ds. współpracy B+R. Współpracowniczka Centrum Kompetencji Wschodnich w zakresie upowszechniania innowacji społecznych w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Zaangażowana w działalność trzeciego sektora – współpracowała m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Sempre a Frente. Współzałożycielka i Prezeska Zarządu INNEJ Fundacji, propagującej prawa człowieka oraz różnorodność. Z wykształcenia jest socjolożką, kulturoznawczynią, pedagożką i historyczką. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wielokulturowości i konfliktów etnicznych oraz kurs certyfikowanej trenerki antydyskryminacyjnej.