O nas \

Marcin Grzybek

CSR manager
marcin.grzybek@goresponsible.pl

Ekspert CSR, przez 8 lat związany z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadał ze realizację najważniejszych projektów organizacji, m.in. 7. Targów CSR czy czterech edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Szeroką wiedzę na temat CSR łączy z umiejętnościami analitycznymi. Doświadczony w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych.

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.