O nas \

Michał Sobczyk

Specjalista ds. CSR
michal.sobczyk@goresponsible.pl

Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej i ekonomicznej, aktywista inicjatyw pozarządowych. Koordynator działu Go Responsible Knowledge.

Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, część studiów odbył na Wageningen University w Holandii. Od 2000 r. związany z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami nieformalnymi poszukującymi zrównoważonych społecznie, ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań ustrojowych i gospodarczych.

Współpracownik tygodnika „Przegląd”.