WYDARZENIA

Wspieramy w organizacji ekologicznych i społecznie odpowiedzialnych wydarzeń.

Organizujemy konferencje, spotkania, targi i szkolenia tak, by zminimalizować ich oddziaływanie na środowisko, a zmaksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie społeczne.

Wspieramy podmioty ekonomii społecznej i promujemy je przy realizacji wydarzeń, przede w ramach usługi Odpowiedzialny Catering.