Organizacja wydarzeń \

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Mamy doświadczenie w organizacji wolontariatu pracowniczego i chętnie się nim dzielimy.

Firmom, w których funkcjonuje wolontariat pracowniczy oraz tym, które dopiero o tym myślą, pomagamy:

  • zaprojektować działania na rzecz otoczenia,
  • zarządzać prowadzonymi programami,
  • motywować uczestników,
  • efektywnie wykorzystywać ich kompetencje w celach społecznych,
  • mądrze pomagać i ewaluować efekty pomocy,
  • opowiadać o swoich projektach wolontariackich.