Zarządzanie wiedzą \

WSPÓŁPRACA BIZNES-NGO

Od wielu lat działamy w stowarzyszeniach i fundacjach oraz zarządzamy nimi. W związku z tym współpracę biznesu z organizacjami pozarządowym znamy od podszewki.

Jednym z najważniejszych wyróżników społecznie odpowiedzialnych firm jest włączanie się w rozwiązywanie problemów społeczności, w których działają. Najlepsze efekty w tym zakresie przynosi współpraca z NGO, które reprezentują interesariuszy i znają ich potrzeby.

Rozumiemy specyfikę obu sektorów, komercyjnego i non profit, i umiemy budować mosty między nimi. Pomagamy w inicjowaniu współpracy i wypracowywaniu jej formuły, korzystnej dla obu stron.