Wiedza \

BADANIA

Umożliwiamy lepsze zrozumienie otoczenia, a także potrzeb rynku i interesariuszy.

Nasi klienci mogą skorzystać m.in. z analiz strategicznych, analiz wewnętrznych i zewnętrznych oraz ryzyka. Wykorzystujemy różnorodne narzędzia badawcze, dostosowane do potrzeb klientów (np. desk research, wywiady pogłębione, wywiady grupowe, badania ankietowe). Dzięki nam mogą oni inaczej spojrzeć na własny model biznesowy, relacje wewnętrzne oraz społeczny, ekonomiczny i ekologiczny kontekst swojego funkcjonowania.

Zapoznaj się z naszym słownikiem pojęć z obszaru ESG:

https://goresponsible.pl/badania-i-publikacje/slownik-pojec-esg/

Poznaj naszą ofertę szkoleń z obszaru ESG:

https://akademiaesg.pl/