WSPÓŁPRACA
BIZNES - NGO

Od wielu lat działamy w stowarzyszeniach i fundacjach oraz zarządzamy nimi. Dzięki temu współpracę biznesu z organizacjami pozarządowym znamy od podszewki.

Jednym z najważniejszych wyróżników społecznie odpowiedzialnych firm jest włączanie się w rozwiązywanie problemów społeczności, w których działają. Najlepsze efekty w tym zakresie przynosi współpraca z NGO, które reprezentują interesariuszy i znają ich potrzeby.

Rozumiemy specyfikę obu sektorów, komercyjnego i pozarządowego, dlatego wiemy jak budować mosty między nimi. Pomagamy w inicjowaniu współpracy oraz wypracowywaniu jej formuły, która będzie korzystna dla obu stron.

Mamy doświadczenie w organizacji wolontariatu pracowniczego i chętnie się nim dzielimy. Firmom, w których funkcjonuje wolontariat pracowniczy oraz tym, które dopiero o tym myślą, pomagamy:

• zaprojektować program wolontariatu dopasowany do potrzeb pracowników i możliwości firmy
• mądrze zarządzać prowadzonymi programami i wspierać je
• motywować wolontariuszy
• efektywnie wykorzystywać ich kompetencje w celach społecznych
• ewaluować efekty prowadzonych działań wolontariackich
• opowiadać o realizowanych projektach

Ponadto, szkolimy oraz inspirujemy wolontariuszy.