O nas \

Przemysław Oczyp

Prezes Zarządu, Partner w Go Responsible
przemek@goresponsible.pl
603 982 403

Konsultant, trener, doradca. Zrównoważonym rozwojem oraz CSR zajmuje się od 2008 r. Posiada doświadczenie pracy w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu ESG i CSR: budowanie strategii, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie niefinansowe, zintegrowane, ESG.

W latach 2012-2014 pełnił funkcję Koordynatora Zrównoważonego Rozwoju firmy CEMEX Polska. Koordynował opracowanie „Raportu Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2011-2012”, nagrodzonego przez jury oraz dziennikarzy konkursu Raporty Społeczne 2013. Odpowiadał za organizację, pierwszych w branży budowlanej oraz w branży wydobycia kruszyw, spotkań dialogu z interesariuszami zgodnych ze standardem AA1000. Współtworzył strategię zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska na lata 2015-2020.

W latach 2008-2012 w Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiadał m.in. za organizację konferencji „CSR 2.0” (dwukrotnie) oraz Targów CSR 2012 – pierwszych zrównoważonych targów w Polsce (według standardu BS8901/ISO 20121).

W latach 2011-2012 członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach którego m.in. prowadził prace grupy roboczej „CSR a edukacja”.

Członek zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Rodzinna. W latach 2012-2014 członek Zarządu Fundacji Korporacyjnej CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Pracował dla takich klientów jak LOTOS, ENEA, Polpharma, Polenergia, mBank, T-Mobile, BGK, Kompania Piwowarska, Budimex, Gaz-System i PSG.