Raportowanie ESG \

OŚWIADCZENIA NIEFINANSOWE

Oświadczenie jest jednym z możliwych rozwiązań, jeśli chodzi o zaprezentowanie podejścia przedsiębiorstwa do kwestii społecznych.

Zapewniamy wsparcie w przejściu przez cały proces zbierania danych oraz pomagamy w opracowaniu oświadczenia. Współpraca z nami daje pewność, że będzie ono zgodne z wszelkimi wymaganiami zapisanymi w Ustawie o rachunkowości.