Raportowanie ESG \

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

Dobrze opracowany raport zintegrowany to gwarancja transparentności firmy i otwartości wobec interesariuszy.

Opracowanie raportu zintegrowanego to proces wymagający dużego nakładu pracy. Dlatego wspieramy naszych klientów na każdym etapie jego powstawania – od opracowania modelu wartości i określenia kapitałów, poprzez zbieranie danych i opracowanie treści, po projekt strony internetowej, skład treści online i działania komunikacyjne po publikacji raportu.