Raportowanie ESG \

RAPORTY ONLINE I PLATFORMY CSR

Profesjonalne raportowanie nie jest jednorazowym projektem, tylko długofalowym procesem. Jesteśmy przekonani, że o efektywności raportów decyduje ich przejrzystość, łatwość w korzystaniu, a także aktualność danych.

Dlatego zachęcamy naszych klientów do tworzenia platform CSR i wspieramy ich w tym. To innowacyjne podejście pozwala na regularne aktualizowanie danych oraz daje niepowtarzalne możliwości pozostawania w kontakcie ze wszystkimi interesariuszami. Umożliwia bieżącą wymianę informacji oraz budowanie trwałych relacji i angażowanie otoczenia w kluczowe kwestie. Jednocześnie platforma CSR jest również „tradycyjnym raportem”, który powstaje w oparciu o wybrany standard, np. GRI.

 

Zapoznaj się z naszym słownikiem pojęć z obszaru ESG:

https://goresponsible.pl/badania-i-publikacje/slownik-pojec-esg/

Poznaj naszą ofertę szkoleń z obszaru ESG:

https://akademiaesg.pl/