14 września 2021

Jesteśmy partnerem merytorycznym badania o świadomości klimatycznej Polaków

Firma badawcza ARC Rynek i Opinia zaprosiła nas do skomentowania wyników badania dotyczących stosunku Polaków do zmian klimatycznych. Co z niego wynika?

86% Polaków wierzy w globalne ocieplenie, a 76% obawia się jego skutków. Badani są zdania, że do globalnego ocieplenia przyczyniły się zarówno naturalne zmiany klimatyczne jak i działania człowieka. Skutkiem globalnego ocieplenia najczęściej zauważanym przez Polaków jest występowanie większej ilości ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich następstw, takich jak powodzie czy pożary (72%). Polacy dostrzegają też wyższe temperatury i długotrwałe susze …

Więcej na stronie ARC Rynek i Opinia

 

Informacja o badaniu

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl) na próbie populacji Polaków w wieku 18-65 lat N=974, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS. Termin realizacji badania: 26.08.2021 – 2.09.2021.