STRATEGIE ESG

Wspieramy w tworzeniu i wdrażaniu strategii ESG.

Prawidłowe zdefiniowanie strategii zrównoważonego rozwoju pozwala firmom całościowo spojrzeć na swoją działalność, w tym relacje z otoczeniem. Strategia jest niezastąpionym narzędziem zarządzania ryzykiem oraz solidnym fundamentem długofalowego rozwoju, łączącego efektywność ekonomiczną z odpowiedzialnością wobec otoczenia.

Strategie, przy opracowaniu których doradzamy, opierają się na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. ISO 26 000, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), a także o najlepsze benchmarki rynkowe.

Wiemy, że dobrze opracowana strategia to podstawa i punkt wyjścia na drodze do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Konieczne są jednak również szczegółowe regulacje i zobowiązania, dlatego wspieramy naszych klientów w opracowywaniu i wdrażaniu polityk z różnych obszarów, takich jak:
• ESG
• różnorodność
• zarządzanie kwestiami społecznymi
• zaangażowanie społeczne
• etyka
• prawa człowieka
• przeciwdziałanie korupcji
• przeciwdziałanie mobbingowi
• whistleblowing (zgłaszanie nadużyć przez tzw. sygnalistów)

Zapoznaj się z naszym słownikiem pojęć z obszaru ESG:

https://goresponsible.pl/badania-i-publikacje/slownik-pojec-esg/

Poznaj naszą ofertę szkoleń z obszaru ESG:

https://akademiaesg.pl/