RAPORTOWANIE ESG


Oferujemy kompleksowe doradztwo i rozwiązania w zakresie raportowania niefinansowego oraz strategii ESG.

WIĘCEJ

KLUCZOWE
USŁUGI

Raportowanie ESG

Dobrze opracowany raport zintegrowany to gwarancja transparentności firmy i otwartości wobec interesariuszy.

WIĘCEJ

Strategie ESG

Prawidłowe zdefiniowanie strategii zrównoważonego rozwoju pozwala firmom całościowo spojrzeć na swoją działalność, w tym relacje z otoczeniem. Pomagamy w opracowywaniu strategii ESG.

WIĘCEJ

Szkolenia ESG

Cykl zaawansowanych, praktycznych szkoleń online, poświęcony zarządzaniu obszarem ESG, czyli środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym.

WIĘCEJ

Wsparcie komunikacyjne

W nowych mediach poruszamy się równie pewnie, jak w świecie CSR. Wyróżnia nas to, że w centrum komunikacji, w tym marketingowej, stawiamy społecznie odpowiedzialne praktyki naszych klientów.

WIĘCEJ

Dialog z interesariuszami

Pomagamy firmom oraz ich otoczeniu wzajemnie się zrozumieć i budować dobre, trwałe relacje.

WIĘCEJ

Publikacje

Tworzymy ciekawe i inspirujące publikacje, proste i zrozumiałe dla odbiorców.

WIĘCEJ