RAPORTOWANIE ESG

Raportowanie ESG jest wyrazem transparentności firmy wobec otoczenia. Wspieramy w tworzeniu przejrzystych i zrozumiałych raportów, które trafiają do szerokiego grona odbiorców.

Tworzymy je w oparciu o międzynarodowe wytyczne i standardy, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC. Skupiamy się na treściach precyzyjnie dobranych do potrzeb i oczekiwań interesariuszy. O klasycznych raportach wiemy wszystko, dlatego śmiało sięgamy po innowacyjne rozwiązania. Wykorzystujemy nowoczesne i niestandardowe formy przekazu.

Jesteśmy ekspertami w zakresie raportowania. Współpraca z nami to:
• gwarancja spełnienia przez raport wszystkich wymogów ustawowych
• uporządkowanie i skrócenie procesu raportowania
• wybór odpowiedniego standardu raportowania
• komunikacja efektów dopasowana do potrzeb firmy i interesariuszy
• wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do tworzenia i komunikowania raportów
• możliwość przeszkolenia pracowników przez naszych ekspertów

Zapraszamy na naszą dedykowaną stronę poświęconą zrealizowanym raportom jak również naszej ofercie w tym zakresie:

https://raportyzintegrowane.pl/

Zapoznaj się z naszym słownikiem pojęć z obszaru ESG:

https://goresponsible.pl/badania-i-publikacje/slownik-pojec-esg/

Poznaj naszą ofertę szkoleń z obszaru ESG:

https://akademiaesg.pl/