24 maja 2018

Zarządzanie różnorodnością – szkolenia

Najnowsze badania i analizy pokazują, że różnorodność – obok kreatywności i innowacyjności – stanowi jeden ze strategicznych czynników sukcesu organizacji.

W praktyce oznacza to, że w świadomości coraz większej liczby firm różnorodność jest standardem, a przeciwdziałanie dyskryminacji normą, optymalizującymi procesy zarządcze.

Udział w realizowanym przez Go Responsible szkoleniu pt. „Polityki antydyskryminacyjne i zarządzanie różnorodnością w organizacji” zapewnia praktyczną wiedzę, którą można wykorzystać w codziennej pracy. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne. Każda sesja przebiega według dynamiki opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba.

Na szkoleniu pokażemy:

  • aktualne trendy i dobre praktyki w zarządzaniu różnorodnością
  • pojęcia i regulacje prawne związane z problematyką równościową i antydyskryminacyjną
  • etyczne, prawne i biznesowe czynniki przemawiające za równością szans
  • sposoby kierowania zespołami pracowniczymi z uwzględnieniem aspektów różnorodności: wiek, płeć, kultura pochodzenia, przekonania i inne
  • wykorzystanie różnorodności w budowaniu efektywnego zespołu

W ramach szkolenia przeprowadzimy przez proces włączania różnorodności do kultury organizacyjnej. Dzięki temu uczestnicy i uczestniczki będą mieć pewność pełnej zgodności z aktualnymi trendami i regulacjami prawnymi.

 

 

Trenerka:

Katarzyna Zabratańska
Go Responsible
Konsultantka, mentorka CSR, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna. Posiada doświadczenie pracy zarówno w biznesie, organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, jak i współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR i różnorodności: analizy i ekspertyzy, budowanie strategii, wdrażanie polityk inkluzyjności i równości, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu: 1249 zł + VAT za osobę. UWAGA: dla osób, które do końca lipca zapiszą się na szkolenie jego koszt wynosi 999 zł + VAT.

Szkolenie odbędzie się 19 września 2018 r. w siedzibie Go Responsible, w ścisłym centrum Warszawy – na ul. Smolnej 38 m. 5.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy