6 sierpnia 2021

Jakie emisje firmy powinny mierzyć?

W celu wypełnienia celów klimatycznych Unii Europejskiej, a także Porozumień Paryskich, powinno się mierzyć emisje wszystkich gazów cieplarnianych.

Powszechną, sprowadzoną do jednego czynnika miarą są emisje dwutlenku węgla (CO2). Regulacje i wytyczne klimatyczne UE obejmują także inne gazy koniecznie do monitorowania, przeliczane na ekwiwalent (tCO2e) wg ich wpływu na klimat (tzw. Gazy protokołu z Kioto):

  • Dwutlenek węgla (CO2),
  • Metan (CH4),
  • Podtlenek azotu (N2O),
  • Fluorowęglowodory (HFC),
  • Perfluorowęglowodory (PFC)
  • Heksafluorek siarki (SF6)

Chcesz poznać więcej przykładów źródeł emisji tych gazów, oraz poznać standardy i praktyki liczenia emisji w firmach – zapisz się na najbliższe szkolenie w ramach Akademii ESG: Obliczanie emisji CO2 i raportowanie śladu węglowego, które odbędzie się 14 września.

Zapisz się!