Raportowanie ESG \

RAPORTY ESG

Specjalizujemy się w tworzeniu raportów społecznej odpowiedzialności i raportów zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że dobrze opracowany raport przynosi korzyści firmie, m.in. pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania interesariuszy oraz umożliwia zapoczątkowanie ważnych zmian.

Jesteśmy ekspertami w tworzeniu raportów, które poruszają zagadnienia ważne dla interesariuszy, a ich forma jest dopasowana do odbiorców – zarówno jeśli chodzi o treść, jak i kanały komunikacji.