10 września 2020

Go Responsible zaangażowało się w Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek 2020

Go Responsible zostało organizacją wspierającą tegorocznej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study).

Celem projektu było zbadanie przedsiębiorstw pod kątem samoświadomości w zakresie wpływu na klimat, polegające na analizie ich raportów rocznych. Pierwsza, ubiegłoroczna edycja Badania Świadomości Klimatycznej Spółek odbyła się z inicjatywy Bureau Veritas, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania. W tym roku raporty niefinansowe były oceniane przez ekspertów Go Responsible, Bureau Veritas i Materality.

Firmy deklarują, że wiedzą, jak ważne są kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu, istotne również dla funduszy inwestycyjnych oraz indywidualnych inwestorów, posiadających akcje danej spółki lub chcących je kupić. Podczas badania weryfikowaliśmy, na ile te deklaracje pokrywają się z rzeczywistością, a więc jak bardzo poszczególne firmy zaangażowały się w realne działania na rzecz klimatu – podkreśla Przemysław Oczyp, Prezes Go Responsible.

118982434_4588236231216415_8883661098799124830_o

Pomysłodawcy projektu podkreślają znaczenie świadomości i zaangażowania dużych oraz średnich przedsiębiorstw dla ograniczania zmian klimatu oraz ich negatywnych skutków. To pierwsze tego typu badanie, które w sposób przekrojowy dostarcza rzetelnych danych dla interesariuszy zewnętrznych, w tym inwestorów oraz klientów, pozwalając im na kompleksową ocenę podejścia spółek do ochrony środowiska.

Wyniki tegorocznej edycji badania można znaleźć tutaj.