6 sierpnia 2021

Jesteśmy partnerem badania CCA

W tym roku Go Responsible po raz kolejny zostało partnerem wspierającym Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study), którego inicjatorami są: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundacja Standardów Raportowania oraz Bureau Veritas Polska. Partnerem wspierającym, oprócz Go Responsible jest również MATERIALITY.

 

W ramach badania nasi eksperci już rozpoczęli ocenę raportów rocznych spółek giełdowych, które miały obowiązek ujawnienia informacji niefinansowych za 2020 rok.

Analiza jest dokonywana pod kątem kryteriów związanych z politykami i strategiami w obszarach: kryzysu klimatycznego, ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu oraz raportowania emisji gazów cieplarnianych. Jest to trzecia edycja badania – w pierwszej edycji średni wynik spółek wyniósł 1,03 pkt (na 10 możliwych), w kolejnej 1,87 pkt.

 

Wyniki badania będą znane we wrześniu.

 

Wyniki poprzedniej edycji badania można znaleźć tutaj.