21 maja 2021

Rusza nowa edycja Akademii ESG

Autor: Go Responsible

Już 17 czerwca rusza kolejna edycja Akademii ESG. Pierwsze szkolenie będzie dotyczyło analiz scenariuszowych i ryzyk związanych z klimatem.

Poznaj szczegóły i zapisz się już dzisiaj

Wciągu ostatnich dwóch lat oczekiwania wobec biznesu w zakresie ograniczania wpływu na klimat znacznie przybrały na sile. Konsekwencją jest konieczność natychmiastowego wdrażania praktycznych rozwiązań, ale także znacznie szerszego raportowania.

Europejski Zielony Ład, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania klimatycznego, dyrektywy CSRD i NFRD dotyczące informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, nowe obowiązki i coraz większe uzależnienie dostępu do finansowania od tego, jak bardzo „zielona” jest dana firma – wszystko to może postawić nieprzygotowane organizacje w bardzo trudnej sytuacji.

Szczególnym wyzwaniem staje się konkretne określenie szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatu. W szczególności opracowanie analiz scenariuszowych i przedstawienie, w jaki sposób zmiany temperatury przełożą się na działania firmy, jej produkty lub usługi i ich odbiorców, łańcuch dostaw, reputację, oczekiwania klientów i inwestorów oraz popyt. Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję przyjrzeć się tym zagadnieniom, a także wziąć udział w tworzeniu analiz scenariuszowych.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

 

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów i profesjonalistek, które oczekują ponadpodstawowej wiedzy dotyczącej ryzyk związanych z klimatem oraz umiejętności tworzenia analiz scenariuszowych.

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia „Podstawy analizy ryzyka klimatycznego i strategii klimatycznej w firmie” potwierdzający następujące kompetencje:

  • znajomość kluczowych dokumentów, inicjatyw i instytucji w obszarze ryzyk klimatycznych
  • umiejętność przeprowadzenia analizy czynników ryzyka istotnych dla firmy, branży, kraju, regionu
  • znajomość najistotniejszych obowiązków i rekomendacjami dla firm w obszarze klimatyczno-środowiskowym
  • umiejętność przygotowania firmy do przeprowadzenia klimatycznej analizy scenariuszowej firmy