O nas \

Łukasz Kolano

Senior ESG expert
lukasz.kolano@goresponsible.pl

Ekspert w obszarze zrównoważonych finansów i rozwoju oraz strategii i narzędzi Environment, Social, Governance (ESG). Doświadczony realizator programów ONZ i UE we współpracy z biznesem, w zakresie wdrażania celów i standardów zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii i polityk ESG w firmach.

Od 2002 r. pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2002-2009 pracownik programów ONZ w ramach UNV oraz UNFPA, specjalizujący w audytach zrównoważonego rozwoju, implementacji ewaluacji projektów środowiskowych i społecznych oraz komunikacji strategicznej. Od 2004 do 2021 r. w UN Global Compact w Polsce, koordynującej z ramienia ONZ współpracę z firmami i organizacjami biznesowymi, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Implementator wielu projektów z zakresu Compliance & Ethics, przeciwdziałania korupcji i szarej strefie, przeciwdziałania negatywnym efektom środowiskowym i zmianom klimatu. W latach 2019-2020 doradca społeczny Ministra Finansów i Rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i finansowania.

Współtwórca standardów, narzędzi ewaluacyjnych i raportowania implementacji celów SDG i wskaźników ESG. Realizator kampanii informacyjnych i społecznych w obszarze ESG, publikacji eksperckich i raportów regulacyjnych dotyczących finansowania zrównoważonych działań firm i organizacji.

Ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących innowacyjności, planowania, ewaluowania i mierzenia zrównoważonego rozwoju.