26 stycznia 2022

Jak instytucje finansowe raportują kwestie klimatyczne?

Pierwsza edycja Benchmarku Strategii Klimatycznych pokazała, że poziom wdrażania i raportowania kwestii klimatycznych przez spółki finansowe z WIG20 i mWIG 40 jest na niskim poziomie. Średni wynik dla branży finansowej wyniósł 7,3 punktu na 23 możliwych. Spośród analizowanych obszarów spółki finansowe stosunkowo najlepiej raportują emisje. Autorami Benchmarku są: Centrum UNEP GRID Warszawa oraz Go Responsible.

W ramach Benchmarku Strategii Klimatycznych zanalizowane zostały raporty dziesięciu spółek z branży finansowej obecnych na WIG 20 i mWIG 40. Najlepszy wynik (12 punktów na 23 możliwe) uzyskał mBank. Na kolejnych miejscach znalazły się: PZU oraz ING Bank Śląski (każdy uzyskał 10 punktów).

Spośród analizowanych przez nas czternastu obszarów firmy z branży finansowej najlepiej raportują emisje. Na kolejnych miejscach znalazły się: zarządzanie ryzykiem i polityki klimatyczne.

 

Warto zauważyć, że tylko cztery z analizowanych instytucji przedstawiły w swoich raportach w jakimś zakresie konkretne cele klimatyczne (ING Bank Śląski, PKO BP, Pekao SA, Bank Millennium).

 

Jeszcze mniej – tylko trzy instytucje – uwzględniły w jakikolwiek sposób wskaźniki emisyjności (mBank, PZU i PKO BP) oraz powiązane wprost z realizacją polityk klimatycznych, np. własne wskaźniki włączania OZE (mBank, ING, PKO BP) czy podnoszenie efektywności energetycznej w działaniach własnych (opisały w raportach tylko dwie instytucje – mBank i PKO BP).

 

Firmy finansowe działania klimatyczne skupiły na prezentacji podstawowych informacji nt. deklaracji klimatycznych i ryzyk związanych z klimatem. Działania wymierne skupione są raczej na częściowej zmianie swoich portfeli w kierunku inwestycji np. w OZE. W dostosowaniu polityk zarządczych, przyjmowaniu konkretnych celów i strategii – jak i dotyczących bezpośrednio własnej działalności – cele klimatyczne są dużo mniej konkretne i rzadziej implementowane.

 

W jakich obszarach i jakie instytucje otrzymały maksymalną ilość punktów?

  • ING Bank Śląski, Bank Millennium oraz Bank Handlowy otrzymały maksymalną liczbę punktów w obszarze raportowania emisji
  • ING Bank Śląski oraz Santander Bank Polska otrzymały maksymalną liczbę punktów w obszarze polityk klimatycznych
  • mBank i PZU otrzymały maksymalną liczbę punktów w obszarze zarządzania ryzykiem