Komunikacja i dialog \

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

Pomagamy firmom oraz ich otoczeniu wzajemnie się zrozumieć i budować dobre, trwałe relacje.

Mamy doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i moderowaniu dialogu społecznego. Wspólnie z klientami opracowujemy mapy interesariuszy, które pokazują, z kim i w jaki sposób warto się komunikować w kontekście planowanych inwestycji lub realizowania działań CSR.

Zapoznaj się z naszym słownikiem pojęć z obszaru ESG:

https://goresponsible.pl/badania-i-publikacje/slownik-pojec-esg/

Poznaj naszą ofertę szkoleń z obszaru ESG:

https://akademiaesg.pl/