4 stycznia 2018

Pomagamy w raportowaniu

Na mocy nowelizacji Ustawy o rachunkowości z dn. 15 grudnia 2016 r. firmy będące jednostkami zainteresowania publicznego mają obowiązek raportowania informacji o swoim podejściu do kwestii społecznych, pracowniczych i środowiskowych w 2017 r.

Spełnienie tego wymogu musi nastąpić najpóźniej 3 miesiące od zakończenia roku obrotowego. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym niewywiązanie się z niego jest zagrożone karą grzywny lub nawet ograniczenia wolności.

Oświadczenie będące częścią sprawozdania z działalności musi zawierać m.in.:

  • opis polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu,
  • opis rezultatów stosowania tych polityk,
  • opis istotnych ryzyk związanych z działalnością firmy oraz opis zarządzania nimi,
  • kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności.

W ramach realizacji projektu przeprowadzimy Państwa firmę przez cały proces zbierania danych oraz pomożemy w przygotowaniu oświadczenia. Dzięki temu będą mieli Państwo pewność, że jest ono w pełni zgodne z wymaganiami Ustawy.

Go Responsible jako firma specjalizująca się w zbieraniu i komunikowaniu informacji niefinansowych oferuje dodatkowe usługi, takie jak opracowanie polityk i procedur w obszarach wymaganych przez Ustawę czy przygotowanie raportu niefinansowego zgodnego z międzynarodowym standardem raportowania GRI lub wytycznymi raportowania zintegrowanego IIRC.

Zaufali nam
Tauron, Millennium Bank, mBank, Crédit Agricole, BGŻ BNP Paribas, Polpharma, Sitech, Orbis, PGNiG

Kontakt:
Przemysław Oczyp
tel.: 603 982 403
e-mail: przemyslaw.oczyp@goresponsible.pl