4 września 2017

Raport Grupy TAURON już online

Zintegrowany raport roczny Grupy TAURON za rok 2016, przy którym pracował zespół Go Responsible, jest już dostępny online!

Jest to z pewnością jeden z pierwszych przygotowanych na tak wysokim poziomie raportów zintegrowanych w Polsce. W 2017 r. ukazało się w naszym kraju zaledwie 10 raportów zintegrowanych, z czego raport Grupy TAURON może służyć jako wzór zarówno w zakresie merytorycznym, jak i komunikacyjnym.

 

 

Raport jest opracowany zgodnie z wytycznymi International Integrated Reporting Council (IIRC), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz wytycznymi Global Reporting Initiative G4. Dane finansowe i pozafinansowe zostały zaprezentowane w niezwykle przejrzysty sposób, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii, np. nawigacja po raporcie oraz model biznesowy z opisem strategii zostały przygotowane z wykorzystaniem VR (Virtual Reality).

Sprawna realizacja całego projektu wymagała bardzo szerokich kompetencji z zakresu relacji inwestorskich, CSR oraz tworzenia produktów digitalowych, dlatego nad raportem pracowały połączone zespoły Go Responsible i TAILORS Group. Nasze zadanie polegało m.in. na integracji danych finansowych i pozafinansowych, redakcji merytorycznej, a także na technicznym i graficznym opracowaniu raportu online.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, dostępnym na stronie www.raport2016.tauron.pl, oraz do zagłosowania na niego w Konkursie Raporty Społeczne.